Hur går det för Sveriges fåglar?

Rödhake i liten ek

Inom Svensk Fågeltaxering övervakar vi förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på mer än tusen lokaler runt om i Sverige, vid olika tider på året. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar. 

Följande delprogram ingår i Svensk Fågeltaxering: standardrutterna, sommarpunktrutterna, vinterpunktrutterna, kustfågelrutorna, nattrutterna, sjöfågelrutterna häckningstid, och sjöfågel höst och vinter.

Projektet drivs av Biologiska institutionen, Lunds universitet, som en del i Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram.

Vi är den svenska representanten i det europeiska nätverket för fågelövervakning (EBCC).

 

 

Tillgänglighetsredogörelse