Du är här

Trender sjöfågelräkningarna

Det finns två grupper av diagram här. De övre diagrammen visar hur bestånden av 26 olika arter varierat under september perioden 1973-2020, alltså 48 år, baserat på sjöfågelräkningarna i september. De undre diagrammen visar hur bestånden av 30 olika arter varierat under januari perioden 1971-2021, alltså 51 år, baserat på sjöfågelräkningarna i januari. Vill man jämföra index från januaritrenderna med dem från vinterpunktrutterna så skall man komma ihåg att januari 2021 nedan motsvaras av "vintern 2020" på vinterpunktrutterna (vi kallar där vintern 2020/2021 för vintern 2020).

Septembertrender

 

Januaritrender