Du är här

Trender sjöfågelräkningarna

Det finns två grupper av diagram här. De övre diagrammen visar hur bestånden av 26 olika arter varierat under september perioden 1973-2019, alltså 47 år, baserat på sjöfågelräkningarna i september. De undre diagrammen visar hur bestånden av 30 olika arter varierat under januari perioden 1971-2020, alltså 50 år, baserat på sjöfågelräkningarna i januari. Vill man jämföra index från januaritrenderna med dem från vinterpunktrutterna så skall man komma ihåg att januari 2020 här motsvaras av "vintern 2019" på vinterpunktrutterna (vi kallar där vintern 2019/2020 för vintern 2019).

Septembertrender

Januaritrender