Du är här

Årsrapporter

Årsrapporterna innehåller bland annat information om inventeringarnas omfattning de gångna säsongerna samt ger i tabell- och diagramform trenderna för ett stort antal arter sedan 1975. Diagrammen finns även här på hemsidan. Bilagor med mycket extra information finns för indikatorerna och respektive delprogram i boxen nedan till höger. Årsrapporten skickas ut till deltagande inventerare, men kan också beställas av oss. 

OBS! I dessa PDF-versioner av rapporterna är namnlistorna (alltid) och omslaget (ibland) borttagna 

 Årsrapport för 2021 (pdf; 8,5 MB, nytt fönster)  Utan omslag, bilagor ännu inte tillgängliga

 Årsrapport för 2020 (pdf; 18,3 MB, nytt fönster)  Bilagor finns i boxen till höger

 Årsrapport för 2019  

 Årsrapport för 2018 

 Årsrapport för 2017 

 Årsrapport för 2016 

 Årsrapport för 2015 

 Årsrapport för 2014

 Årsrapport för 2013 - Fel som rättats jmf med tryckta versionen

 Årsrapport för 2012 - Fel som rättats jmf med tryckta versionen

 Årsrapport för 2011

 Årsrapport för 2010

 Årsrapport för 2009

 Årsrapport för 2008

 Årsrapport för 2007

 Årsrapport för 2006 - Fel som rättats jmf med tryckta versionen

 Årsrapport för 2005

 Årsrapport för 2004

 

Du behöver Adobe Acrobat för att kunna läsa filerna