Du är här

Nyheter

Regionala analyser av fågeltrender

Svensk Fågeltaxering samarbetar med Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten i övervakningen av Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Hjälper EUs naturvårdsåtgärder våra jordbruksfåglar?

Europas jordbruksfåglar har sedan länge haft det svårt.

--> Läs mer

En intensiv inventeringssommar är över

Efter en intensiv inventeringssommar (och en del semester) är det nu dags att gå igenom och pricka av inkomna protokoll.

--> Läs mer

Om fåglar och klimat på Vetenskapsradion

I fredags (13 maj) sändes ett inslag om hur fåglarna påverkats på senare tid av ett allt varmare klimat. I programmet diskuteras flyttfåglarnas såväl ankomst och bortflyttning som hur deras antal och utbredning i Sverige förändrats.

--> Läs mer

Dags för Sjöfågeltaxeringen!

Inom kort kör årets upplaga av Sjöfågeltaxeringen - Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker igång.

--> Läs mer

Sidor