Du är här

Nyheter

Inventering av sjöfåglar höst och vinter - nu del av Svensk Fågeltaxering

Inom den nationella miljöövervakningen ingår inventering av övervintrande sjöfåglar, den s.k. midvinterinventeringen.

--> Läs mer

Bokningen av standardrutter för 2019 öppnad

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2019. De som gjorde en rutt under 2018 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2019 och de har förtur för de rutter de gjort tidigare.

--> Läs mer

Dags för nattrutternas 10:e år

Den första mars drar årets nattruttssäsong igång. Tiden går fort och 2019 är redan det tionde året med nattrutterna!

--> Läs mer

Fågeltrender i Västmanlands län

En rapport från Länsstyrelsen om fågeltrender i Västmanlands län har just publicerats. Det är fågeltrender för perioden 1998-2016 som analyserats, baserat på 18 standardrutter och 14 punktrutter.

--> Läs mer

Sidor