Du är här

Nyheter

Så många protokoll har kommit in

Hanteringen av årets inkommande resultat fortsätter och här ges en kort sammanfattning av vad som hittills kommit in från landets alla fantastiska fågelräknare.

--> Läs mer

Nattrutterna - gott om nattskärra och småfläckig sumphöna

Nu har vi gått igenom de nattruttsprotokoll som kommit in från våren och försommaren. Det verkar ha flutit på såsom planerat.

--> Läs mer

Något om sommarens inventeringar

Årets inventeringar under häckningstid är över sedan ett bra tag tillbaka och resultaten har strömmat in under sommaren.

--> Läs mer

Fågelrapport till EU bygger på svenska ornitologers insatser

Data från Svensk Fågeltaxering utgör tillsammans med spontanrapporteringen i Artportalen ryggraden i den rapport om tillståndet för Sveriges fåglar som Naturvårdsverket levererade till EU 31 juli 2019.

--> Läs mer

Bokningsläget standardrutterna

Som vanligt vid denna tid på året är aktiviteten hög såväl i fält som på kontoret här i Lund. I april har en stor mängd nattrutter inventerats rutt om i landet, samtidigt som bokningen av standardrutterna inför maj-juni pågått för fullt.

--> Läs mer

Sidor