Du är här

Nyheter

God Jul och Gott Nytt Inventeringsår

Vi på Svensk Fågeltaxering vill önska alla våra fantastiska inventerare det bästa inför kommande helger och tacka för alla strålande insatser under året. Det är minst 2000 protokoll som under året kommit in från våra olika delprogram.

--> Läs mer

En inventerares perspektiv

Svensk Fågeltaxering har som uppgift att producera populationskurvor som visar hur det går för Sveriges fåglar. Vi försöker även genom forskningsinstaser försöka förklara varför det går som det går.

--> Läs mer

Olika trender för staren i olika delar av Europa

Data från Svensk Fågeltaxering har ingått i en studie av starens populationsutveckling i Europa sedan 1980. I denna danskledda studie har data från 24 europeiska länder analyserats.

--> Läs mer

Häckande vadare i Fennoskandien klarar sig ganska bra

För de vadare (snäppor, beckasiner, spovar, mm) som häckar i våra nordligaste trakter har det de senaste 13 åren (2006-2018) inte skett några större antalsförändringar.

--> Läs mer

Dags för vinterpunktrutterna

Det är väl kanske inte riktigt vad man vill höra men vintern är snart här! I alla fall i form av att Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds lördag 5 oktober.

--> Läs mer

Sidor