Du är här

Nyheter

Nattrutterna - gott om nattskärra och småfläckig sumphöna

Nu har vi gått igenom de nattruttsprotokoll som kommit in från våren och försommaren. Det verkar ha flutit på såsom planerat.

--> Läs mer

Något om sommarens inventeringar

Årets inventeringar under häckningstid är över sedan ett bra tag tillbaka och resultaten har strömmat in under sommaren.

--> Läs mer

Fågelrapport till EU bygger på svenska ornitologers insatser

Data från Svensk Fågeltaxering utgör tillsammans med spontanrapporteringen i Artportalen ryggraden i den rapport om tillståndet för Sveriges fåglar som Naturvårdsverket levererade till EU 31 juli 2019.

--> Läs mer

Bokningsläget standardrutterna

Som vanligt vid denna tid på året är aktiviteten hög såväl i fält som på kontoret här i Lund. I april har en stor mängd nattrutter inventerats rutt om i landet, samtidigt som bokningen av standardrutterna inför maj-juni pågått för fullt.

--> Läs mer

Inventering av sjöfåglar höst och vinter - nu del av Svensk Fågeltaxering

Inom den nationella miljöövervakningen ingår inventering av övervintrande sjöfåglar, den s.k. midvinterinventeringen.

--> Läs mer

Sidor