Du är här

Våra fågeldata och “Slaget om skogen”

fredag, oktober 8, 2021

I den nyligen sända TV-serien ”Slaget om skogen” refererar Sveriges Televisions (SVT) till data från Svensk Fågeltaxering (SFT) om hur det går för skogens fåglar. Det har från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) riktats kritik mot hur SVT hanterat och kommunicerat dessa fågeldata.

Svensk Fågeltaxering har som huvuduppgift att på bästa möjliga och objektiva sätt undersöka och beskriva hur det går för Sveriges fåglar. Vi överlämnar sedan åt andra att använda sig av våra data för vilka syften det vara må. Dock vill vi naturligtvis att våra data skall refereras till på ett så korrekt sätt som möjligt. Därför har vi i ett brev till LRF och SVT kommenterat den kritik som LRF framfört mot SVT. Brevet återfinns här.