Du är här

Svensk Fågeltaxering i Europa

fredag, november 13, 2015

Mellan den 2 och 5 november höll EBCC (European Bird Cencus Council) sitt årliga möte. Representanter från fler än 20 europeiska länder samlades under dessa dagar i Mikolov, södra Tjeckien. En person från Svensk Fågeltaxering deltog också.  Mötet hade två teman, fågelövervakning ur ett europeiskt perspektiv och det pågående arbetet med att framställa en ny häckfågelatlas för Europa (den senaste publicerades 1997). I dag rapporterar ett stort antal länder in sina populationstrender för vanliga häckfåglar till EBCC. För svensk del är det resultaten från sommarpunktrutterna och standardrutterna som skickas in. EBCC använder sen dessa data för att beräkna populationstrender på europeisk skala. På mötet diskuterades bland annat om det skulle vara möjligt att inkludera de vinterfågelräkningar som görs runt om i Europa i EBCC:s program.

Förhoppningen är att den nya europeiska häckfågelatlasen (med kodnamn EBBA2) ska publiceras 2020. För närvarande pågår fältarbete för fullt i ett stort antal länder. Heroiska insatser utförs i länder som Ryssland, Armenien och Moldavien där man med bristande personella och ekonomiska resurser
försöker dra sitt strå till stacken. Vissa länder tar gärna hjälp av utländska inventerare. Den/de som tycker att det skulle vara spännande att altlasinventera under ett par vårveckor i exempelvis Bulgarien eller Armenien kan kontakta Fredrik Haas. För Sveriges del räknar vi med att kunna leverera tillräckligt goda data baserade på standardrutterna och spontanobservationer, men det är viktigt att säkra häckningskriterier rapporteras in från så många olika arter och platser som möjligt.