Du är här

Många tretåiga hackspettar i brandens spår

fredag, november 6, 2015

Nu är vinterfågelräkningen igång med sin 40:e säsong och den första periodens inventeringar är avslutade. Från de hittills inkomna protokollen noterar vi bland annat att det inräknats smått fantastiska antal med tretåiga hackspettar i och i anslutning till det stora brandområdet i Västmanland. Som mest har inte mindre än tio individer setts på en enda rutt! Bara den siffran är i princip dubbelt så hög som antalet som brukar ses på samtliga rutter i hela landet under ett normalår! Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen i området framöver. Som vanligt har det också inräknats en och annan gråspett på vinterrutterna i längs Norrlandskusten. Faktum är att just inventeringarna i oktober och november brukar vara de där flest gråspettar inräknas på vinterrutterna.