Du är här

Dags för sommarpunktrutterna

onsdag, maj 12, 2021

Med denna lilla notis vill vi dels påminna er som redan inventerar en eller flera sommarpunktrutter om att nu är det dags igen (ja, vi vet såklart att en del av er med tidiga rutter redan har gjort årets insatser, och det tackar vi för!) och dels uppmana er som inte redan har en sommarpunktrutt att starta en sådan.

Sommarpunktrutterna (tidigare ”Häckfågeltaxeringen”) är ett av våra allra äldsta delprogram. Det har pågått ända sedan sommaren 1975 och därmed är det endast våra sjöfågelräkningar under vinter och höst som har pågått längre. Antalet inventerade rutter har varierat från mellan 100 och 150 per år under programmets första årtionde upp till kring 300 kring millennieskiftet. Därefter har antalet aktiva rutter minskat ner till dagens nivå på ca 200 rutter per år. Vi vill hemskt gärna att fler sommarpunktrutter inventeras framöver!

Punktruttsmetoden är relativt enkel, du väljer själv var du vill räkna fåglar. Du lägger upp en rutt som består av 20 punkter som ligger så långt från varandra att dubbelräkning av sjungande vanliga småfåglar undviks, några 100 m mellan varje punkt är lagom. På varje punkt stannar du och räknar de fåglar du hör och ser under exakt fem minuter. Varje sommarpunktrutt inventeras vid ett tillfälle per år.

En sommarpunktrutt kan genomföras under hela häckningstiden april-juni, men vi rekommenderar starkt att de nya rutter som startas upp inventeras under perioden 15 maj-15 juni i Götaland och Svealand, samt i juni månad i norra Sverige. När du väl har börjat räkna vid en viss tid under säsongen så ska du fortsätta att inventera vid ungefär samma tid under kommande år så länge du vill hålla på med rutten. Detsamma gäller för tid på dagen när inventeringen utförs.

Klicka på länkarna nedan för att få veta mer.

Så här startar du en punktrutt 

Här finns den detaljerade metodbeskrivningen för sommarpunktrutterna