Du är här

Kustfågelrutor

En flock ejdrar på en klippa vid havet. Foto.

Inom kustfågelövervakningen räknas fåglar under häckningstid i 200 st rutor (2 km x 2 km) som ligger utspridda längs Sveriges kust. Vi kallar dessa för Kustfågelrutorna. Inventeringen är båtbaserad och sker i nära samarbete med kustlänens länsstyrelser. Mer om metodiken hittar du här.

Rekryteringen av inventerare görs till stor del av länsstyrelserna, som då eftersöker personer med hög ornitologisk kunskap och god vana av skärgårdsmiljön.

 

Kustfågelrutorna inventeras i samarbete med Sveriges länsstyrelser.