Du är här

Trender sjöfågelrutter maj

Här visas hur bestånden av 81 olika arter varierat i antal under 2015-2022, alltså 8 år, baserat på sjöfågelrutterna som görs i maj varje år. Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i södra delen av landet. En del arter baseras på ett litet antal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med försiktighet.