Du är här

Publikationer

Här listas uppsatser och rapporter som helt eller delvis bygger på data från Svensk Fågeltaxering. Om inte uppsatsen finns nedladdningsbar som PDF går det bra att be om ett särtryck från oss.

2020

Internationella publikationer

Angelstam, P., Manton, M., Green, M., Jonsson, B.-G., Mikusiński, G., Svensson, J. & Sabatini, F. M. 2020. Sweden does not meet agreed national and international forest biodiversity targets: A call for adaptive landscape planning. - Landscape and Urban Planning 202:103838. 

Chevalier, M. & Knape, J. 2020. The cost of complexity in forecasts of population abundances is reduced but not eliminated by borrowing information across space using a hierarchical approach.  – Oikos 129:249–260.

Pellissier, V., Schmucki, R., Pe’er, G., Aunins, A., Brereton, T.M., Brotons, L., Carnicer, J., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., del Moral, J. C., Escandell, V., Evans, D., Foppen, R., Harpke, A., Heliölä, J., Herrando, S., Kuussaari, M., Kühn, E., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Moshøj, C. M., Musche, M., Noble, D., Oliver, T. H., Richard, D., Reif, J., Roy, D. B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Teufelbauer, N., Touroult, J., Trautmann, S., van Strien, A. J., van Swaay, C. A. M., van Turnhout, C., Vermouzek, Z., Voříšek, P., Jiguet, F. & Julliard, R. Effects of Natura 2000 on nontarget bird and butterfly species based on citizen science data. – Conserv. Biol. 34:666-676.

Östman, Ö., Bergström,L., Leonardsson, K., Gårdmark, A., Casini, M., Sjöblom, Y., Haas, F. and Olsson, J. Analyses of Structural Changes in Ecological Time Series (ASCETS). – Ecol. Indic. 116:106469. 

Vetenskapliga rapporter

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2020. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2019. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 96 pp. 

Haas, F. & Green, M. 2020. Nationell kustfågelinventering 2019. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 15 pp. 

Övrigt

Aronsson, N. 2020. Insektsätare håller stången. – Vår Fågelvärld 79(4):6.  

Wirdheim, A & Green, M. 2020. Sveriges fåglar 2019. BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad. 

 

2019

Internationella publikationer

Chevalier, M., Lindström, Å., Pärt, T. & Knape, J. 2019. Changes in forest bird abundance, community structure and composition following the devastating impact of a hurricane. – Ecography 42:1862–1873. 

Chevalier, M., Russel, J. C.  & Knape, J. 2019. New measures for evaluation of environmental perturbations using Before-After-Control-Impact analyses. – Ecol. Appl. 29:e01838.

Heldbjerg, H., Fox, A. D., Lehikoinen, A., Sunde, P., Aunins, A., Balmer, D. E., Calvi, G., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Escandell, V., Foppen, R., Gamero, A., Hristov,  I., Husby, M., Jiguet, F., Kmecl, P., Kålås, J. A., Lewis, L. J., Lindström, Å., Moshøj, C., Nellis, R., Paquet, J.-Y., Portolou, D., Ridzoň, J., Schmid, H., Škorpilová, J., Szabó, Z. D., Szép, T., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Turnhout, C., Vermouzek, Z., Voříšek, P. & Weiserbs. 2019. Contrasting population trends of Common Starlings (Sturnus vulgaris) across Europe. – Ornis Fennica 96:153–168.  

Lehikoinen, A., Brotons, L., Calladine, J., Campedelli, T., Escandell, V., Flousek, J., Grueneberg, C., Haas, F., Harris, S., Herrando, S., Husby, M., Jiguet, F., Kålås, J.-A., Lindström, Å., Lorrillière, R., Pladevall, C., Calvi, G., Sattler, T., Schmid, H., Sirkiä, P. M., Teufelbauer, N. & Trautmann, S. 2019. Declining population trends of European mountain birds. – Global Change Biol. 25:577–588.

Lindström, Å., Green, M., Husby, M., Kålås, J.A., Lehikoinen, A. & Stjernman, M. 2019. Population trends of waders on their boreal and arctic breeding grounds in northern Europe. – Wader Study 126:200-216.

Mason, L. R., Green, R. E., Howard, C., Stephens, P. A., Willis, S. G., Aunins, A., Brotons, L., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Escandell, V., Foppen, R. P. B., Herrando, S., Husby, M., Jiguet, F., Kålås, J.-A., Lindström, Å., Massimino, D., Moshøj, C., Nellis, R., Paquet, J., Reif, J., Sirkiä, P. M., Szép, T., Tellini Florenzano, G., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Strien, A., van Turnhout, C. A. M., Vorisek, P. & Gregory, R. 2019. Responses of bird populations to climate change on two continents vary with species’ ecological traits but not with the direction of the change in climate suitability. – Climatic Change 157:337–354. 

Vetenskapliga rapporter

Haas, F. & Nilsson, L. 2019. Inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport för 2018/19. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds universitet. 55 pp.  

Green, M. 2019. Fåglar på standardrutter i och utanför skogliga värdetrakter. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 47 pp. 

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2019. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2018. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 92 pp.

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2019. Svensk Fågeltaxering 2018. – Vår Fågelvärld, suppl. 59, pp.9–22. 

Övrigt

Arlt, D. 2019. Att inventera en standardrutt. – Fåglar i Uppland 46(4):15–19. 

 

2018

Internationella publikationer

Voříšek, P., Gregory, R. D., Keller, V., Herrando, S., Lindström, Å., Nagy, S., Burfield, I.J., Noble, D., Ramírez, I. & Foppen, R. 2018. Wetzel et al. fail to identify the real gaps in European bird monitoring. – Biol. Conserv. 225:245–246.

Vetenskapliga rapporter

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2018. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2017. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 95 pp.

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2018. Svensk Fågeltaxering 2017. – Vår Fågelvärld, suppl. 58, pp.8–23. 

Haas, F. & Green, M. 2018. Nationell kustfågelinventering 2018. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 15 pp. 

Haas, F. & Nilsson, L. 2018. Inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar, och gäss i Sverige. Årsrapport för 2017/18. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 50 pp.   

Hedenbo, P. & Green, M. 2018. Fåglar som mått på miljön i Västmanlands län. Trender 1998 - 2016 för miljöindikatorer och arter. –  Länsstyrelsens rapportserie, rapport 2018:16. 

Wolgast, J. 2018. Sommarpunktrutt Eriksberg 2004–2018. – Fåglar i Blekinge 54:81–91. 

Övrigt

Aronsson, N. 2018. Fler arter som ökar än minskar, visar rapport från Svensk fågeltaxering. – Vår Fågelvärld 77(2):6. 

Green, M., Lindström, Å., Svensson, M. & Wirdheim, A. 2018. Sveriges fåglar 2018. – BirdLife Sverige – Sveriges Ornitologiska Förening, Halmstad. 

Lindström, Å. 2018. Så påverkas fåglarna. – Bi-lagan nr 1:11–13. 

 

2017

Internationella publikationer

Fraixedas, S., Lindén, A., Meller, K., Lindström, Å., Keišs, O., Kålås, J. E., Husby, M., Leivits, A., Leivits, M. & Lehikoinen, A. 2017. Substantial decline of Northern European peatland bird populations: consequences of drainage. ­– Biol. Conserv. 214:223–232.

Gamero, A., Brotons, L., Brunner, A., Foppen, R., Fornasari, L., Gregory, R. D., Herrando, S., Horak, D., Jiguet, F., Kmecl, P., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Paquet, J.-Y., Reif, J., Sirkiä, P. M., Škorpilová, J., van Strien, A., Szép, T., Telenský, T., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Turnhout, C. A. M., Vermouzek, Z., Vikstrøm, T. & Voříšek, P. 2017. Tracking progress towards EU biodiversity strategy targets: EU policy effects in preserving its common farmland birds. – Conserv. Lett. 10:395–402.

Lindbladh, M., Lindström, Å., Hedwall, P.-O. & Felton, A. 2017. Avian diversity in Norway spruce production forests - How variation in structure and composition reveals pathways for improving habitat quality. – For. Ecol. Manage. 397:48–56.

Ram, D., Axelsson, A.-L, Green, M., Smith, H. G. & Lindström, Å. 2017. What drives current population trends in forest birds – forest quantity, quality or climate? A large-scale analysis from northern Europe. – For. Ecol. Manage. 385:177–188.

Vetenskapliga rapporter

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2017. Svensk Fågeltaxering 2016. – Vår Fågelvärld, suppl. 57, pp.7–21.

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2017. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2016. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 84 pp.

Haas, F. & Green, M. 2017. Nationell kustfågelinventering 2017. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 14 pp. 

Haas, F. & Green, M. 2017. Häckande strandängsfåglar i Blekinge län 2009-2016​. –​ Länsstyrelsens rapportserie 2017:6. 

Lindström, Å., Olsson, O., Smith H. G. & Stjernman, M. 2017. What measures should be taken to improve conditions for Swedish Farmland Birds, as reflected in the Farmland Bird Index? - Utvärderingsrapport 2017:5, Jordbruksverket. 107 pp.

Övrigt

Aronsson, N. 2017. Inventera mer! - Vår Fågelvärld 76(4):16–18.

Lagerqvist, M. 2017. Rödlistad Hussvala. - Vår Fågelvärld 76(2):20–21.

Lagerqvist, M. 2017. Rödlistad Lappsparv. - Vår Fågelvärld 76(1):48–49.

Lignell, G. 2017. Mina punktrutter - ett sätt att följa fågellivets utveckling. - Fåglar i Västmanland 48(2-3):15–17.  

 

2016

Internationella publikationer

Knape, J. 2016. Decomposing trends in Swedish bird populations using generalized additive mixed models. - J. Appl. Ecol. 53:1852–1861.

Lehikoinen, A., Foppen, R. P. B., Heldbjerg, H., Lindström, Å., van Manen, W., Piirainen, S., van Turnhout, C. A. M. & Butchart, S. H. M. 2016. Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. – Diversity and Distributions 22:1163–1173.

Stephens, P. A., Mason, L. R., Green, R. E., Gregory, R. D., Sauer, J. R., Alison, J., Aunins, A., Brotons, L., Butchart, S. H. M., Campedelli, T., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Crowe, O., Elts, J., Escandell, V., Foppen, R. P. B., Heldbjerg, H., Herrando, S., Husby, M., Jiguet, F., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Noble, D. G., Paquet, J.-Y., Reif, J., Sattler, T., Szép, T., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Strien, A. J., van Turnhout, C. A. M., Vorisek, P., Willis, S. G. 2016. Consistent response of bird populations to climate change on two continents. – Science 352:84–87.

Tayleur, C., Devictor, V., Gauzere, P., Jonzén, N., Smith, H. G. & Lindström, Å. 2016. Regional variation in climate change winners and losers highlights the rapid loss of cold-dwelling species. – Diversity and Distributions 22:468–480.

Vetenskapliga rapporter

Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 2016. Svensk Fågeltaxering 2015. – Vår Fågelvärld, suppl. 56, pp.7–21.

Green, M., Lindström, Å. & Haas, F. 2016. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2015. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 88 pp.

Gunnarsson, U. 2016. Fjällfågelinventeringen i Dalarna 2006-2015. – Länsstyrelsens rapportserie 2016:04.  (7 MB)

Haas, F. & Green, M. 2016. Nationell kustfågelinventering 2016. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 10 pp.

Kirppu, S. & Gunnarsson, U. 2016. Hur går det för fåglarna i Dalarna? – Länsstyrelsens rapportserie 2016:06.  (8 MB)

Persson, K., Wirdheim, A & Karlsson, H. G. 2016. Hur går det för fåglarna? - Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter i Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län 2002-2014. – Länsstyrelsens rapportserie 2016:06.  (3 MB)

Övrigt

Green, M., Hedh, L. & Lötberg, U. 2016. Inventera sjöfåglar i år - Vår Fågelvärld 75(1):44–45.

Lagerqvist, M. 2016. Rödlistad Höksångare. - Vår Fågelvärld 75(5):50–51.

 

2015

Internationella publikationer

Lindström, Å., Green, M., Husby, M., Kålås, J.A. & Lehikoinen, A. 2015. Large-scale monitoring of waders on their boreal and arctic breeding grounds in northern Europe. – Ardea 103:3–15.

Russell, J. C., Stjernman, M., Lindström, Å. & Smith, H. G. 2015. Community occupancy before-after-control-impact (CO-BACI) analysis of hurricane Gudrun on Swedish forest birds. – Ecol. Appl. 25:685–694.

Tayleur, C., Caplat, P., Massimino, D., Johnston, A., Jonzén, N., Smith, H. G. & Lindström, Å. 2015. Swedish birds are tracking temperature but not rainfall: evidence from a decade of abundance changes. – Global Ecol. Biogeog. 24:859–872.

Vetenskapliga rapporter

Douhan, B. & Schmidt, P. 2015. Häckande fåglar i Uppsala län - länstrender för arter och miljöindikatorer baserat på häckfågelrutter 2002–2012. – Länsstyrelsens rapportserie 2015:06.  (3 MB)

Green, M. & Lindström, Å. 2015. Häckande fåglar i Norrbottens län - Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 1998-2013 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2013. – Länsstyrelsens rapportserie nr 2/2015.  (16 MB) 

Green, M. & Lindström, Å. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 86 pp.

Green, M. & Lindström, Å. 2015. Svensk Fågeltaxering 2014. – Vår Fågelvärld, suppl. 55, pp.6–23.  

Lindström, Å., Caplat, P., Wittwer, T. & Smith, H.G. 2015. Jordbruksfåglar och småbiotoper – en pilotstudie. – Rapport 2015:36, Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2015. Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2014. - Länsstyrelsens rapportserie 2015:33.  (2MB)

Övrigt

Green, M. 2015. Var med i Sjöfågeltaxeringen! - Anser 54(4):28–34.

Green, M. & Lindström, Å. 2015. Fjällfåglar – olika mönster på kort och lång sikt. – Lewander, M. (red.) Skog & Mark 2015 - om tillståndet i svensk landmiljö, pp. 12–15.

Mörte, U. 2015. Upplevelser från en vinterpunktrutt! - Anser 54(4):40–43.

 

2014

Internationella publikationer

Haas, F., Barbet-Massin, M., Green, M., Jiguet, F. & Lindström, Å. 2014. Species turnover in the Swedish bird fauna 1850–2009 and a forecast for 2050. – Ornis Svecica 24:106–128. 

Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J. A. & Lindström, Å. 2014. Common montane birds are declining in northern Europe. – J. Avian Biol. 45:3–14.

Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J. A. & Lindström, Å. 2014. A common montane bird indicator for North Europe. – Bird Census News 27: 11–16.

Nilsson, L. 2014. Fluctuations and trends in the numbers of staging waterbirds in south Sweden in September 1973–2013. – Ornis Svecica 24:129–146. 

Vetenskapliga rapporter

Douhan, B. & Schmidt, P. 2014. Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län. – Fåglar i Uppland 41(4):30–48. 

Green, M. & Lindström, Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2013. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 78 pp. 

Lindström, Å. & Green, M. 2014. Svensk Fågeltaxering 2013. – Vår Fågelvärld, suppl. 54, pp. 9–21. 

Övrigt

 

2013

Internationella publikationer

Dalby, L., Söderquist, P., Christensen, T.K., Clausen, P., Einarsson, Á., Elmberg, J., Fox, A.D., Holmqvist, N., Langendoen, T., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Lorentsen, S.-H., Nilsson, L., Pöysä, H., Rintala, J., Sigfússon, A. Þ. & Svenning, J.-C. 2013. Status of the Nordic Mallard in a changing world. – Ornis Fennica 90:2–15.

Davey, C., Devictor, V., Jonzén, N., Lindström, Å. & Smith, H. G. 2013. Impact of climate change on communities: revealing species contribution. – J. Anim. Ecol. 82:551–561.

Jiguet, F., Barbet-Massin, M., Devictor, V., Jonzén, N. & Lindström, Å. 2013. Current population trends mirror forecasted changes in climatic suitability for Swedish breeding birds. – Bird Study 60:60–66.

Lindström, Å., Green, M., Paulson, G., Smith, H.G. & Devictor, V. 2013. Rapid changes in bird community composition at multiple spatial scales in response to recent climate change. – Ecography 36: 313–322. 

Stjernman, M., Green, M., Lindström, Å., Olsson, Ola, Ottvall, R. & Smith, H. G. 2013. Habitat-specific bird trends and their effect on the Farmland Bird Index. – Ecol. Indic. 24:382–291.

Vetenskapliga rapporter

Bengtsson, K. & Green, M. 2013. Skånes Fågelatlas. – SkOF, Vellinge.

Hedenbo, P. & Green, M. 2013. Hur går det för fåglarna i Västmanland? – Länsstyrelsen Västmanlands län, rapport 2013:23. 

Lindström, Å. & Green, M. 2013. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2012. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp. 

Lindström, Å. & Green, M. 2013. Svensk Fågeltaxering 2012. – Vår Fågelvärld, suppl. 53, pp. 8–23. 

Övrigt

 

2012

Internationella publikationer

Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif, J., Roy, D. B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Van Strien, A., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., WallisDeVries, M., Wynhoff, I. & Jiguet, F. 2012. Differences in the climate debts of birds and butterflies at a continental scale. – Nature Climate Change 2:121–124.

Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif, J., Roy, D. B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Van Strien, A., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., WallisDeVries, M., Wynhoff, I. & Jiguet, F. 2012. Reply to Rodríguez-Sánchez . – Nature Climate Change 2:638–639.

Le Viol, I., Jiguet, F., Brotons, L., Herrando, S., Lindström, Å., Pearce-Higgins, J. W., Reif, J., Van Turnhout, C. & Devictor, V. 2012. More and more generalists: two decades of changes in the European bird fauna. – Biol. Lett. 8:870–872.

Tøttrup, A. P., Klaassen, R. H. G., Kristensen, M. W., Strandberg, R., Vardanis, Y., Lindström, Å., Rahbek, C., Alerstam, T. & Thorup, K. 2012. Drought in Africa caused delayed arrival of European songbirds. – Science 338:1307.

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Green, M. 2012. Svensk Fågeltaxering 2011. – Vår Fågelvärld, suppl. 52, pp. 8–23. 

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2012. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2011. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 82 pp. 

Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. – SOF, Halmstad.

Övrigt

Lindström, Å. & Green, M. 2012. Inventera vinterfåglar. – Vår Fågelvärld 71(6):39.  

 

2011

Internationella publikationer

Vetenskapliga rapporter

Green, M. & Lindström, Å. 2011. Jordbruksfåglar blir skogsfåglar? – Lewander, M. (red.) Skog & Mark 2011 - om tillståndet i svensk landmiljö, pp. 10–12. 

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2011. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 79 pp. 

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2011. Svensk Fågeltaxering 2010. – Vår Fågelvärld, suppl. 51, pp. 9–21. 

Övrigt

 

2010

Internationella publikationer

Hansson, L.-A., Nicolle, A., Brönmark, C., Hargeby, A., Lindström, Å. & Andersson, G. 2010. Waterfowl, macrophytes and the clear water state of shallow lakes. – Hydrobiologia 646:101–109. 

Jiguet, F., Devictor, V, Ottvall, R., van Turnhout, C., van der Jeugt, H. & Lindström, Å. 2010. Bird population trends are linearly affected by climate change along species thermal ranges. – Proc. R. Soc. Lond. B 277:3601–3608.

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Green, M. 2010. Fågelindex speglar biologisk mångfald. – I: Hallin, A.-K. (red.) Skog & Mark 2010 - om tillståndet i svensk landmiljö, pp. 11–13.  

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2010. Svensk Fågeltaxering 2009. – Vår Fågelvärld, suppl. 50, pp. 8–21. 

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2010. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2009. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 76 pp. 

Övrigt

Lindström, Å. 2010. Think your BBS square is hard to get to? – BTO News May-June 2010:16–17. 

Lindström, Å. & Green, M. 2010. Tuff vinter för gärdsmygen. – Vår Fågelvärld 69(5):8–10.  

 

2009

Internationella publikationer

Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H., Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, M. & Pärt, T. 2009. Population trends for Swedish breeding birds. – Ornis Svecica 19:117–192.

Vetenskapliga rapporter

Dahlén, J., Green, M. & Lindström, Å. 2009. Fåglar i Norrbottens län – förekomst och populationsutveckling 1998-2007. – Länsstyrelsens rapportserie nr 1/2009.

Klvaňova, A., Voříšek, A., Gregory, R. D, Burfield, I. J., Škorpilová, A., Auninš, A., de Carli, E., Crowe, O., del Moral, J. C., Elts, J., Escandell,V., Foppen, R. P. B., Fornasari, L., Heldbjerg, H., Hilton, G., Husby, M., Jawinska, D., Jiguet, F., Joys, A., Lindström, Å. Martins, R., Noble, D. G., Reif, J., Schmid, H., Schwarz, J., Spasov, S., Szép, T., Teufelbauer, N., Väisänen, R. A., Vansteenwegen, Ch. & Weiserbs, A. 2009. State of Europé’s Common Birds 2008. – CSO/RSPB, Prague, Czech Republic.

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2009. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2008. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp. 

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2009. Svensk Fågeltaxering 2008. – Vår Fågelvärld, suppl. 49, pp. 9–18.

Övrigt

 

2008

Internationella publikationer

Nilsson, L. 2008. Recent changes in numbers and distribution of the Swedish population of Greylag Geese Anser anser. – Vogelwelt 129:343–347.

Vetenskapliga rapporter

Blanck, H., Green, M., Ottvall, R. & Lindström, Å. 2008. Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2007. – Meddelande nr 2008:06, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 49 pp. 

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2008. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2007. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp. 

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2008. Svensk Fågeltaxering 2007. – Vår Fågelvärld, suppl. 48, pp. 7–18.

Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H., Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, M. & Pärt, T. 2008. Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige. – Naturvårdsverket, Rapport 5813. 123 pp. 

Ottvall, R., Green, M., Lindström, Å., Svensson, S., Esseen, P.-A. & Marklund, L. 2008. Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. – Ornis Svecica 18: 3–16. 

Övrigt

 

2007

Internationella publikationer

Lindström, Å., Svensson, S., Green, M. & Ottvall, R. 2007. Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. – Ornis Svecica 17:137–147. 

Wretenberg,J., Lindström,Å., Svensson,S., & Pärt,T. 2007. Linking agricultural policies to population trends of Swedish farmland birds in different agricultural regions. – J. Appl. Ecol. 44:933–941. 

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Svensson, S. 2007. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2006. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2007. Svensk Fågeltaxering 2006. – Vår Fågelvärld, suppl. 47, pp. 7–17

Ottvall, R., Green, M., Lindström, Å., Esseen, P.-A. & Marklund, L. 2007. Landskapets betydelse för fåglarnas förekomst och populationsutveckling: en pilotstudie med monitoringdata från Svensk Fågeltaxering och NILS. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 53 pp. 

Övrigt

Green, M., Björklund, M., Blank, H., Lindström, Å. & Ottvall, R. 2007. Fåglarna visar om vi når miljömålen. – Vår Fågelvärld 66(7):6–10.

Pärt, T. & Wretenberg, J. 2007. Finns det hopp för fåglarna i jordbrukslandskapet? – Vår Fågelvärld 66(2):6–13.

 

2006

Internationella publikationer

Nilsson, A. L. K., Lindström, Å., Jonzén, N., Nilsson, S. G. & Karlsson, L. 2006. The effect of climate change on partial migration – the blue tit paradox. – Global Change Biol. 12:2014–2022. 

Wretenberg, J., Lindström, Å, Svensson, S., Thierfelder, T. & Pärt, T. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England – similar trends but different patterns of agricultural intensification. – J. Appl. Ecol. 43:1110–1120. 

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2006. Monitoring and mapping of waders breeding in northernmost Sweden. – In: Boere, G. C., Galbraith, C. A. & Stroud, D. (eds) Waterbirds around the world. The Stationary Office, Edinburgh, UK. p. 500.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2005. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Svensk Fågeltaxering 2005. – Vår Fågelvärld, suppl. 45, pp. 7–15.

Ottvall, R., Green, M. & Lindström, Å. 2006. Häckande fåglar som RUS-indikatorer för biologisk mångfald. – Meddelande nr 2006:21, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 45 pp. 

Svensson, S. & Lindström, Å. 2006. Svensk fågeltaxering i östra Svealand. – Fåglar i Stockholmstrakten 35:29–35.

Övrigt

Lindström, Å. 2006. Punktmarkeringen av Sveriges fåglar fortsätter. – Vår Fågelvärld 65(3):41.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Vinterfågelräkningen 30 år. – Vår Fågelvärld 65(2):30–31.

 

2005

Internationella publikationer

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2005. Fågelförekomst och trender i Norrbotten – exempel från svensk Fågeltaxering. – Fåglar i Norrbotten 24:21–25.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2004. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Svensk Fågeltaxering 2004. – Vår Fågelvärld, suppl. 44, pp. 7–14.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Lobba i Bryssel – inventera fåglar! – Vår Fågelvärld 64(2):32–33.

 

2004

Internationella publikationer

Vetenskapliga rapporter

Grenmyr, U. & Lindström, Å. 2004. Standardrutterna i Ångermanland – ett led i fågelövervakningen. – Gråspetten 24:4–11.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2003. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Svensk Fågeltaxering 2003. – Vår Fågelvärld, suppl. 42, pp. 5–15.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Trettio års koll på fågellivet i Sverige! – Vår Fågelvärld 63(8):30.

 

2003

Internationella publikationer

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2003. Fågelövervakning i Uppland – vad lär vi oss av standardrutterna? – Fåglar i Uppland 30:24–29.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling och starens häckningsframgång. Årsrapport för 2002. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 88 pp.  

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk Fågeltaxering 2002. – Vår Fågelvärld, suppl. 40, pp. 5–17.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk häckfågeltaxering: toppen är nådd! – Vår Fågelvärld 62(2):14–16.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk fågeltaxering 2003 – kartor önskas! – Vår Fågelvärld 62(8):32–33.

 

2002

Internationella publikationer

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Svensson, S. 2002. Häckfågeltaxeringen och Vinterfågelräkningen 2001. – Vår Fågelvärld, suppl. 37, pp. 9–21.

Svensson, S. & Lindström, Å. 2002. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2001. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 50 pp.

Övrigt

Lindström, Å. 2002. Gemensam europeisk fågelövervakning. – Vår Fågelvärld 61(7):27.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2002. Inventera en standardrutt! – Vår Fågelvärld 61(1):24–25.