Du är här

Nyheter

Dags att nattinventera

Våren närmar sig med rasande fart och därmed de årliga nattfågelinventeringarna. En nattrutt räknas i mars, april respektive juni och består av 20 punkter med minst 2 km emellan sig (fågelvägen).

--> Läs mer

Internationella räkningar av sjöfåglar

Midvinterräkningarna av övervintrande sjöfåglar är nu i full gång. Räkningarna, som i vår del av världen utförs i mitten av januari, ingår i ett internationellt samarbete som i år har 50-års jubileum.

--> Läs mer

Två små artiklar om våra inventeringar

I det senaste numret av Skånes Ornitologiska Förenings tidskrift Anser (nr 4 2015) finns två artiklar med direkt koppling till SFT.

--> Läs mer

TV-inslag om Vinterfågelräkningen

Idag sände SVT:s Sydnytt och sedan Rapport ett kort inslag om vinterfåglar och klimatet. En hel del arter har börjat övervintra allt mer i Sverige till följd av generellt varmare vintrar.

--> Läs mer

God Jul och Gott Nytt Inventeringsår

Svensk Fågeltaxering tackar alla sina fantastiska inventerare, koordinatörer och understödjare för strålande insatser under 2015! Hundratals mil har vandrats, tusentals punkter har räknats och hundratusentals fåglar har noterats.

--> Läs mer

Sidor