Du är här

Nyheter

Populär översikt om Sveriges fåglar

I dagarna har vi tillsammans med BirdLife Sverige, ArtDatabanken och fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo publicerat en populärvetenskaplig rapport om det aktuella läget för Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Populär text om fåglar och klimat

I senaste numret av Bi-lagan, en tidning som ges ut vid Uppsala universitet med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, finns en populär genomgång av d

--> Läs mer

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2017 är nu tryckt och distribuerad till våra inventerare.

--> Läs mer

Bokningen av standardrutter öppnad

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2018. De som gjorde en rutt under 2017 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2018 och de har förtur för de rutter de gjort tidigare.

--> Läs mer

Bokningen av nattrutter öppnad

Nu har bokningen av årets nattrutter inletts! Det blir den nionde säsongen som landets ornitologer hjälper till med att följa hur det går för Sveriges nattaktiva fåglar.

--> Läs mer

Sidor