Du är här

Nyheter

Om fåglar och klimat på Vetenskapsradion

I fredags (13 maj) sändes ett inslag om hur fåglarna påverkats på senare tid av ett allt varmare klimat. I programmet diskuteras flyttfåglarnas såväl ankomst och bortflyttning som hur deras antal och utbredning i Sverige förändrats.

--> Läs mer

Dags för Sjöfågeltaxeringen!

Inom kort kör årets upplaga av Sjöfågeltaxeringen - Inventering av sjöfåglar under häckningstid i alla former av våtmarker igång.

--> Läs mer

Studie i Science om klimateteffekter på fåglar

I en stor internationell studie som idag publiceras i vetenskapstidskriften Science visas att klimatets effekter på fåglars antal och utbredning är klar och tydlig och att effekterna

--> Läs mer

Sidor