Du är här

Nyheter

Bokningen av standardrutter igång

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2016. De som gjorde en rutt under 2015 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2016 och de har förtur för rutten.

--> Läs mer

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2015 är nu klar och utskickad till alla som inventerade senaste säsongen. I rapporten finns mycket spännande att läsa om de senaste populationstrenderna bland Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Dags att nattinventera

Våren närmar sig med rasande fart och därmed de årliga nattfågelinventeringarna. En nattrutt räknas i mars, april respektive juni och består av 20 punkter med minst 2 km emellan sig (fågelvägen).

--> Läs mer

Internationella räkningar av sjöfåglar

Midvinterräkningarna av övervintrande sjöfåglar är nu i full gång. Räkningarna, som i vår del av världen utförs i mitten av januari, ingår i ett internationellt samarbete som i år har 50-års jubileum.

--> Läs mer

Sidor