Du är här

Nyheter

Häckningssäsongens räkningar i full gång

Nu har de flesta flyttfåglarna  anlänt till Sverige, i alla fall till den södra halvan av landet.

--> Läs mer

Populär översikt om Sveriges fåglar

I dagarna har vi tillsammans med BirdLife Sverige, ArtDatabanken och fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo publicerat en populärvetenskaplig rapport om det aktuella läget för Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Populär text om fåglar och klimat

I senaste numret av Bi-lagan, en tidning som ges ut vid Uppsala universitet med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, finns en populär genomgång av d

--> Läs mer

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2017 är nu tryckt och distribuerad till våra inventerare.

--> Läs mer

Sidor