Du är här

Dags att planera Nyårsrundan?

Sedan vintern 1975/1976 räknas vinterfåglar i Sverige enligt en förutbestämd metodik som gör att vi kan följa hur antalen växlar mellan åren och förändras över tiden.

--> Läs mer

Svensk Fågeltaxering i Europa

Mellan den 2 och 5 november höll EBCC (European Bird Cencus Council) sitt årliga möte. Representanter från fler än 20 europeiska länder samlades under dessa dagar i Mikolov, södra Tjeckien.

--> Läs mer

Många tretåiga hackspettar i brandens spår

Nu är vinterfågelräkningen igång med sin 40:e säsong och den första periodens inventeringar är avslutade.

--> Läs mer

Jordbruksfåglar och småbiotoper

Sedan länge har många av jordbruksfåglarna minskat i antal, både i Sverige och i Europa. Resultaten från Svensk fågeltaxering visar att det gått extra dåligt för de fåglar som är knutna till småbiotoper.

--> Läs mer

Föredrag om Svensk Fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering, och speciellt resultaten från standardrutterna, presenterades på "Miljöövervakningsdagarna" som hölls i Högbo, Gästrikland 30 sept – 1 okt 2015. På detta årliga evanemang träffas miljö- och naturvårdare från hela landet. Före

--> Läs mer

Sidor