Du är här

Studie i Science om klimateteffekter på fåglar

I en stor internationell studie som idag publiceras i vetenskapstidskriften Science visas att klimatets effekter på fåglars antal och utbredning är klar och tydlig och att effekterna

--> Läs mer

Bokningen av standardrutter igång

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2016. De som gjorde en rutt under 2015 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2016 och de har förtur för rutten.

--> Läs mer

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2015 är nu klar och utskickad till alla som inventerade senaste säsongen. I rapporten finns mycket spännande att läsa om de senaste populationstrenderna bland Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Sidor