Du är här

TV-inslag om Vinterfågelräkningen

Idag sände SVT:s Sydnytt och sedan Rapport ett kort inslag om vinterfåglar och klimatet. En hel del arter har börjat övervintra allt mer i Sverige till följd av generellt varmare vintrar.

--> Läs mer

God Jul och Gott Nytt Inventeringsår

Svensk Fågeltaxering tackar alla sina fantastiska inventerare, koordinatörer och understödjare för strålande insatser under 2015! Hundratals mil har vandrats, tusentals punkter har räknats och hundratusentals fåglar har noterats.

--> Läs mer

Dags för Vinterfågelräkningen!

Nu drar huvudräkningsperioden för Vinterfågelräkningen strax igång - för 41 året i rad!

--> Läs mer

Även kustfåglarna övervakas

Från och med år 2015 har ytterligare ett fågelövervakningsprogram inkluderats i Svensk Fågeltaxerings verksamhet.

--> Läs mer

Seminarium om skogens mångfald

Den 25 november deltog Svensk Fågeltaxering på ett seminarium på temat ”Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?”. Seminariet anordnades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och LRF Skogsägarna och hölls i KSLA:s lokaler i Stockholm.

--> Läs mer

Sidor