Du är här

Nyheter

Ny fågelatlas för Europa

I början av september möttes 250 personer från mer 50 länder i Halle, Tyskland, för att diskutera fågelmonitoring och fågelatlasarbete.

--> Läs mer

Många fåglar blir det...

Svensk Fågeltaxerings system med sommar- och vinterpunktrutter startade 1975. Därefter tillkom standardrutterna 1996, nattrutterna 2010, samt sjöfåglarna och kustfåglarna 2015.

--> Läs mer

Regionala analyser av fågeltrender

Svensk Fågeltaxering samarbetar med Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten i övervakningen av Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Hjälper EUs naturvårdsåtgärder våra jordbruksfåglar?

Europas jordbruksfåglar har sedan länge haft det svårt.

--> Läs mer

En intensiv inventeringssommar är över

Efter en intensiv inventeringssommar (och en del semester) är det nu dags att gå igenom och pricka av inkomna protokoll.

--> Läs mer

Sidor