Du är här

Nyheter

Olika trender för staren i olika delar av Europa

Data från Svensk Fågeltaxering har ingått i en studie av starens populationsutveckling i Europa sedan 1980. I denna danskledda studie har data från 24 europeiska länder analyserats.

--> Läs mer

Häckande vadare i Fennoskandien klarar sig ganska bra

För de vadare (snäppor, beckasiner, spovar, mm) som häckar i våra nordligaste trakter har det de senaste 13 åren (2006-2018) inte skett några större antalsförändringar.

--> Läs mer

Dags för vinterpunktrutterna

Det är väl kanske inte riktigt vad man vill höra men vintern är snart här! I alla fall i form av att Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds lördag 5 oktober.

--> Läs mer

Så många protokoll har kommit in

Hanteringen av årets inkommande resultat fortsätter och här ges en kort sammanfattning av vad som hittills kommit in från landets alla fantastiska fågelräknare.

--> Läs mer

Nattrutterna - gott om nattskärra och småfläckig sumphöna

Nu har vi gått igenom de nattruttsprotokoll som kommit in från våren och försommaren. Det verkar ha flutit på såsom planerat.

--> Läs mer

Sidor