Du är här

Nyheter

Fågelrapport till EU bygger på svenska ornitologers insatser

Data från Svensk Fågeltaxering utgör tillsammans med spontanrapporteringen i Artportalen ryggraden i den rapport om tillståndet för Sveriges fåglar som Naturvårdsverket levererade till EU 31 juli 2019.

--> Läs mer

Bokningsläget standardrutterna

Som vanligt vid denna tid på året är aktiviteten hög såväl i fält som på kontoret här i Lund. I april har en stor mängd nattrutter inventerats rutt om i landet, samtidigt som bokningen av standardrutterna inför maj-juni pågått för fullt.

--> Läs mer

Inventering av sjöfåglar höst och vinter - nu del av Svensk Fågeltaxering

Inom den nationella miljöövervakningen ingår inventering av övervintrande sjöfåglar, den s.k. midvinterinventeringen.

--> Läs mer

Bokningen av standardrutter för 2019 öppnad

Nu är det möjligt att anmäla sig för standardruttsinventering under 2019. De som gjorde en rutt under 2018 har fått förfrågan om de vill göra sin rutt även under 2019 och de har förtur för de rutter de gjort tidigare.

--> Läs mer

Dags för nattrutternas 10:e år

Den första mars drar årets nattruttssäsong igång. Tiden går fort och 2019 är redan det tionde året med nattrutterna!

--> Läs mer

Sidor