Du är här

Nyheter

Två nya årsrapporter med sjöfåglar i fokus

Två årsrapporter med sjöfåglar i fokus har nyligen släppts.

--> Läs mer

Sverige Fåglar 2019

För andra året i rad har Anders Wirdheim på Birdlife Sverige tillsammans med oss på SFT och i samarbete med Artdatabanken sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige.

--> Läs mer

God Jul och Gott Nytt Inventeringsår

Vi på Svensk Fågeltaxering vill önska alla våra fantastiska inventerare det bästa inför kommande helger och tacka för alla strålande insatser under året. Det är minst 2000 protokoll som under året kommit in från våra olika delprogram.

--> Läs mer

En inventerares perspektiv

Svensk Fågeltaxering har som uppgift att producera populationskurvor som visar hur det går för Sveriges fåglar. Vi försöker även genom forskningsinstaser försöka förklara varför det går som det går.

--> Läs mer

Olika trender för staren i olika delar av Europa

Data från Svensk Fågeltaxering har ingått i en studie av starens populationsutveckling i Europa sedan 1980. I denna danskledda studie har data från 24 europeiska länder analyserats.

--> Läs mer

Sidor