Du är här

Nyheter

Bokningen av nattrutter öppnad

Nu har bokningen av årets nattrutter inletts! Det blir den nionde säsongen som landets ornitologer hjälper till med att följa hur det går för Sveriges nattaktiva fåglar.

--> Läs mer

Nationell kustfågelinventering 2017

Under 2017 genomfördes den tredje inventeringssäsongen inom ramen för den nationella kustfågelövervakningen. Delprogrammet består av 200 rutor om 2 x 2 km.

--> Läs mer

Vinterfågelräkningen börjar 5 oktober

Det är nu dags för den 43:e upplagan av Vinterfågelräkningen! Den 5 oktober börjar period 1, en de fem räkningsperioderna under vintern. Såväl nya som gamla inventerare välkomnas att vara med.

--> Läs mer

Sidor