Du är här

Nyheter

Våtmarksinventeringen startar

SFT startar övervakning av fåglar i våtmarker tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

--> Läs mer

Inventering för nattugglor

Nu är bokningen av nattrutter i full gång och vi skulle hemskt gärna se att ännu fler nattrutter kan inventeras under kommande år. Vi hälsar därför nya inventerare varmt välkomna.

--> Läs mer

Norrbottens fåglar kartlagda i tid och rum

Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten har vi analyserat hur det gått för de häckande fåglarna i landets nordligaste och största län. Perioden som täcks är 1998-2013 och resultaten grundar sig på systematiska räkningar runt om i länet. De olik

--> Läs mer

Fler och fler häckande fågelarter i Sverige

I en uppsats i senaste numret av Ornis Svecica har vi tillsammans med franska forskare ställt samman vilka fågelarter/raser som dött ut respektive etablerat sig i Sverige sedan 1850.

--> Läs mer

Trender i Uppland

Nyligen publicerades en analys av fågeltrender i Uppland, baserat på standardrutter och nattrutter. Ett gott exempel på samarbetet mellan en regional ornitologisk förening, Länsstyrelsen och Svensk Fågeltaxering.

--> Läs mer

Sidor