Du är här

Nyheter

Träna dina fågelkunskaper online

Nu finns den norska hemsidan www.birdid.no även på svenska. Där kan du träna dina kunskaper om fåglarnas utseende och läten, samt till och med ta högskoleexamen i fågelkunskap!

--> Läs mer

Mycket nöje!

Igår hölls en internationell workshop om Citizen Science på Ekologihuset i Lund.

--> Läs mer

Fjällens fåglar minskar i antal

En uppsats om populationsutvecklingen hos fåglarna i den skandinaviska fjällkedjan har idag publicerats elektroniskt i tidskriften Journal of Avian Biology

--> Läs mer

Vårens inventerarmöte!

Umeå 26 april

Östersund 10 maj

--> Läs mer

Sidor