Du är här

Nyheter

Årsrapporten för 2014 klar

Årsrapporten för 2014 har i dagarna nått våra inventerare och finns nu också utlagd på hemsidan. Trendgraferna på hemsidan kommer att uppdateras i dagarna som kommer.

--> Läs mer

Ny medarbetare inom Svensk Fågeltaxering

Fredrik Haas, fågelskådare sedan barnsben och bördig från Kramfors, är sedan nyår ny medarbetare inom Svensk Fågeltaxering. Han har i många år forskat om artbildning hos fåglar och är en av författarna bakom boken Fåglarna i Sverige.

--> Läs mer

Våtmarksinventeringen startar

SFT startar övervakning av fåglar i våtmarker tillsammans med Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

--> Läs mer

Inventering för nattugglor

Nu är bokningen av nattrutter i full gång och vi skulle hemskt gärna se att ännu fler nattrutter kan inventeras under kommande år. Vi hälsar därför nya inventerare varmt välkomna.

--> Läs mer

Norrbottens fåglar kartlagda i tid och rum

Tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten har vi analyserat hur det gått för de häckande fåglarna i landets nordligaste och största län. Perioden som täcks är 1998-2013 och resultaten grundar sig på systematiska räkningar runt om i länet. De olik

--> Läs mer

Sidor