Du är här

Nyheter

Tack för i år - dags för Vinterfågelräkningen

Ut med 2020 och in med 2021!

--> Läs mer

Januariinventering av sjöfåglar och gäss 2021

Sedan 1967 har det i mitten av januari räknats övervintrande sjöfåglar i Sverige. Räkningarna ingår i den nationella miljöövervakningen och får stöd av Naturvårdsverket.

--> Läs mer

EBBA2 - en ny Europeisk fågelatlas

Ledd av den Europeiska fågelövervakningsorganisationen European Bird Census Council har ungefär 120 000 ornitologer i Europa de senaste åren bidragit med nya data till en ny atlas över Europas häckande fåglar.

--> Läs mer

Uppdaterade metodbeskrivningar för punktrutterna

Efter att en uppmärksam inventerare noterat att metodbeskrivningarna för punktrutterna på hemsidan och på protokollen inte var identiska har vi nu uppdaterat de på hemsidan så att de överensstämmer.

--> Läs mer

Vinterpunktrutter - 46:e säsongen börjar idag

Dags för vinterpunktrutterna!

Vinterpunktrutternas (Vinterfågelräkningen) första inventeringsperiod inleds på måndag 5 oktober. På vinterpunktrutterna räknar vi vinterfåglar under 1-5 perioder per vinterhalvår.

--> Läs mer

Sidor