Du är här

Nyheter

Dags för Vinterfågelräkningen

Hösten har kommit med raska steg och därmed är även Vinterfågelräkningens första räkningsperiod igång. De inventerare som varit med förut har fått e-post om detta. Självfallet är även nya räknare mycket välkomna!

--> Läs mer

Sommarens inventeringar

Årets inventeringssommar inom Svensk Fågeltaxering var den 41:a för sommarpunktrutterna och den 20:e för standardrutterna! Återigen har landets många ornitologer gjort en fantastisk insats och många hundra protokoll har kommit in.

--> Läs mer

Övervakning av nordiska vadare

I en färsk nordisk studie presenteras världsunika populationtrender för häckande vadare i Norge, Sverige och Finland.

--> Läs mer

Sökes: Inventerare till Norrbotten

Svensk Fågeltaxering söker kunniga och fältvana ornitologer som kan inventera standardrutter i Norrbottens län under främst juni månad i år. Arvode och reseersättning utgår. Vi ser gärna att två personer arbetar ihop.

--> Läs mer

Alla trender uppdaterade

Nu är alla diagram och indikatorer på hemsidan uppdaterade med det senaste årets data (t.o.m. vintern 2013/2014 och sommaren 2014)

--> Läs mer

Sidor