Du är här

Nyheter

Svensk Fågeltaxering i Europa

Mellan den 2 och 5 november höll EBCC (European Bird Cencus Council) sitt årliga möte. Representanter från fler än 20 europeiska länder samlades under dessa dagar i Mikolov, södra Tjeckien.

--> Läs mer

Många tretåiga hackspettar i brandens spår

Nu är vinterfågelräkningen igång med sin 40:e säsong och den första periodens inventeringar är avslutade.

--> Läs mer

Jordbruksfåglar och småbiotoper

Sedan länge har många av jordbruksfåglarna minskat i antal, både i Sverige och i Europa. Resultaten från Svensk fågeltaxering visar att det gått extra dåligt för de fåglar som är knutna till småbiotoper.

--> Läs mer

Föredrag om Svensk Fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering, och speciellt resultaten från standardrutterna, presenterades på "Miljöövervakningsdagarna" som hölls i Högbo, Gästrikland 30 sept – 1 okt 2015. På detta årliga evanemang träffas miljö- och naturvårdare från hela landet. Före

--> Läs mer

Fågeltrender i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i samarbete med Svensk Fågeltaxering analyserat fågeltrenderna i länet 2002-2014 i huvudsak grundat på data från standardrutterna.

--> Läs mer

Sidor