Du är här

Nyheter

God Jul och Gott Nytt Inventeringsår

Svensk Fågeltaxering tackar alla sina fantastiska inventerare, koordinatörer och understödjare för strålande insatser under 2015! Hundratals mil har vandrats, tusentals punkter har räknats och hundratusentals fåglar har noterats.

--> Läs mer

Dags för Vinterfågelräkningen!

Nu drar huvudräkningsperioden för Vinterfågelräkningen strax igång - för 41 året i rad!

--> Läs mer

Även kustfåglarna övervakas

Från och med år 2015 har ytterligare ett fågelövervakningsprogram inkluderats i Svensk Fågeltaxerings verksamhet.

--> Läs mer

Seminarium om skogens mångfald

Den 25 november deltog Svensk Fågeltaxering på ett seminarium på temat ”Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?”. Seminariet anordnades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och LRF Skogsägarna och hölls i KSLA:s lokaler i Stockholm.

--> Läs mer

Dags att planera Nyårsrundan?

Sedan vintern 1975/1976 räknas vinterfåglar i Sverige enligt en förutbestämd metodik som gör att vi kan följa hur antalen växlar mellan åren och förändras över tiden.

--> Läs mer

Sidor