Du är här

Nyheter

Årsrapporten klar och hemsidan uppdaterad

Årsrapporten för 2015 är nu klar och utskickad till alla som inventerade senaste säsongen. I rapporten finns mycket spännande att läsa om de senaste populationstrenderna bland Sveriges fåglar.

--> Läs mer

Dags att nattinventera

Våren närmar sig med rasande fart och därmed de årliga nattfågelinventeringarna. En nattrutt räknas i mars, april respektive juni och består av 20 punkter med minst 2 km emellan sig (fågelvägen).

--> Läs mer

Internationella räkningar av sjöfåglar

Midvinterräkningarna av övervintrande sjöfåglar är nu i full gång. Räkningarna, som i vår del av världen utförs i mitten av januari, ingår i ett internationellt samarbete som i år har 50-års jubileum.

--> Läs mer

Två små artiklar om våra inventeringar

I det senaste numret av Skånes Ornitologiska Förenings tidskrift Anser (nr 4 2015) finns två artiklar med direkt koppling till SFT.

--> Läs mer

TV-inslag om Vinterfågelräkningen

Idag sände SVT:s Sydnytt och sedan Rapport ett kort inslag om vinterfåglar och klimatet. En hel del arter har börjat övervintra allt mer i Sverige till följd av generellt varmare vintrar.

--> Läs mer

Sidor