Du är här

Sommarens inventeringar

Årets inventeringssommar inom Svensk Fågeltaxering var den 41:a för sommarpunktrutterna och den 20:e för standardrutterna! Återigen har landets många ornitologer gjort en fantastisk insats och många hundra protokoll har kommit in.

--> Läs mer

Övervakning av nordiska vadare

I en färsk nordisk studie presenteras världsunika populationtrender för häckande vadare i Norge, Sverige och Finland.

--> Läs mer

Sökes: Inventerare till Norrbotten

Svensk Fågeltaxering söker kunniga och fältvana ornitologer som kan inventera standardrutter i Norrbottens län under främst juni månad i år. Arvode och reseersättning utgår. Vi ser gärna att två personer arbetar ihop.

--> Läs mer

Alla trender uppdaterade

Nu är alla diagram och indikatorer på hemsidan uppdaterade med det senaste årets data (t.o.m. vintern 2013/2014 och sommaren 2014)

--> Läs mer

Årsrapporten för 2014 klar

Årsrapporten för 2014 har i dagarna nått våra inventerare och finns nu också utlagd på hemsidan. Trendgraferna på hemsidan kommer att uppdateras i dagarna som kommer.

--> Läs mer

Sidor