Du är här

Nyheter

Dags för Vinterfågelräkningen!

Nu drar huvudräkningsperioden för Vinterfågelräkningen strax igång - för 41 året i rad!

--> Läs mer

Även kustfåglarna övervakas

Från och med år 2015 har ytterligare ett fågelövervakningsprogram inkluderats i Svensk Fågeltaxerings verksamhet.

--> Läs mer

Seminarium om skogens mångfald

Den 25 november deltog Svensk Fågeltaxering på ett seminarium på temat ”Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?”. Seminariet anordnades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och LRF Skogsägarna och hölls i KSLA:s lokaler i Stockholm.

--> Läs mer

Dags att planera Nyårsrundan?

Sedan vintern 1975/1976 räknas vinterfåglar i Sverige enligt en förutbestämd metodik som gör att vi kan följa hur antalen växlar mellan åren och förändras över tiden.

--> Läs mer

Svensk Fågeltaxering i Europa

Mellan den 2 och 5 november höll EBCC (European Bird Cencus Council) sitt årliga möte. Representanter från fler än 20 europeiska länder samlades under dessa dagar i Mikolov, södra Tjeckien.

--> Läs mer

Sidor