Du är här

Nyheter

Nationell kustfågelinventering 2017

Under 2017 genomfördes den tredje inventeringssäsongen inom ramen för den nationella kustfågelövervakningen. Delprogrammet består av 200 rutor om 2 x 2 km.

--> Läs mer

Vinterfågelräkningen börjar 5 oktober

Det är nu dags för den 43:e upplagan av Vinterfågelräkningen! Den 5 oktober börjar period 1, en de fem räkningsperioderna under vintern. Såväl nya som gamla inventerare välkomnas att vara med.

--> Läs mer

Lägesrapport från inventeringsfronten

Under vintern, våren och sommaren har det strömmat in protokoll från våra fantastiska inventerare. Från vintern 2016/2017 har det hittills kommit 566 protokoll, varav 275 från huvudperioden (jul/nyår) och 99 från den prioriterade period 5 (mars).

--> Läs mer

Sidor