Du är här

Föredrag om Svensk Fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering, och speciellt resultaten från standardrutterna, presenterades på "Miljöövervakningsdagarna" som hölls i Högbo, Gästrikland 30 sept – 1 okt 2015. På detta årliga evanemang träffas miljö- och naturvårdare från hela landet. Före

--> Läs mer

Fågeltrender i Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i samarbete med Svensk Fågeltaxering analyserat fågeltrenderna i länet 2002-2014 i huvudsak grundat på data från standardrutterna.

--> Läs mer

Dags för Vinterfågelräkningen

Hösten har kommit med raska steg och därmed är även Vinterfågelräkningens första räkningsperiod igång. De inventerare som varit med förut har fått e-post om detta. Självfallet är även nya räknare mycket välkomna!

--> Läs mer

Sommarens inventeringar

Årets inventeringssommar inom Svensk Fågeltaxering var den 41:a för sommarpunktrutterna och den 20:e för standardrutterna! Återigen har landets många ornitologer gjort en fantastisk insats och många hundra protokoll har kommit in.

--> Läs mer

Övervakning av nordiska vadare

I en färsk nordisk studie presenteras världsunika populationtrender för häckande vadare i Norge, Sverige och Finland.

--> Läs mer

Sidor