Du är här

Utmärkelse till Svensk Fågeltaxering

torsdag, mars 17, 2016

Kungliga Vetenskapsakademien har nyligen förärat Sture Centerwalls pris till företrädare för Svensk Fågeltaxering. Detta gläder oss naturligtvis mycket och vi hoppas att alla deltagare i Svensk Fågeltaxering skall känna sig delaktiga i detta erkännande! Priset visar att arbetet inom Svensk Fågeltaxering uppskattas även utanför den närmsta kretsen av miljöövervakare och naturintresserade ornitologer.

Svensk Fågeltaxering är i högsta grad en kollektiv insats, där huvudinsatsen görs av nästan 600 ornitologer, vilka räknar fåglar på ett systematiskt sätt inom något eller några av Svensk Fågeltaxerings olika inventeringssystem. Även på ledningssidan bidrar många personer, med allt från kontakter med inventerarna, dataläggning och kontrolläsning, databashantering, programmering och analyser, samt skrivande av rapporter och vetenskapliga artiklar. Därtill utförs arbetet med gediget stöd från Naturvårdsverket och landets alla länsstyrelser.

Vi ser priset som en extra sporre att fortsätta att utveckla verksamheten inom Svensk Fågeltaxering och hoppas att landets ornitologer fortsätter göra storartade insatser i fält!