Du är här

Två nya årsrapporter med sjöfåglar i fokus

fredag, januari 31, 2020

Två årsrapporter med sjöfåglar i fokus har nyligen släppts. I rapporten ”Inventeringar av rastande och övervintrande sjöfåglar och gäss i Sverige” sammanfattas bl.a. räkningarna av sjöfåglar i september 2018 och januari 2019. Vid den senare inventeringen sågs ca 480 000 fåglar, med vigg (139 000) som vanligaste art. Dessutom redovisas populationstrender för ett trettiotal arter. Sedan börjat av 1970-talet är det endast en art, alfågel, som säkert minskat i januari.

I ”Nationell kustfågelinventering 2019” summeras resultaten av de inventeringar av häckande skärgårdsfåglar som pågått sedan 2015. Under 2019 noterades strax över 100 000 fåglar, vilket är den högsta årssumman hittills. Med knappa 15 000 individer blev storskarv vanligaste art. Vidare redovisas populationstrender för 50 arter över den något korta tidsperioden. Av dessa uppvisade 10 arter signifikant negativa trender och två arter positiva.