Du är här

Sveriges fåglar 2020 är nu klar

onsdag, januari 20, 2021

Nu börjar det bli en tradition. Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med oss på SFT sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020". Rapporten är den tredje i sitt slag. I denna finns de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.

Sveriges fåglar 2020 fördjupar sig denna gång i utvecklingen för kustens fåglar. Detta med artiklar om den samlade utvecklingen för fåglar i kustmiljö och om läget och historien för några enskilda arter i lite längre och lite kortare perspektiv.

Sverige fåglar 2020 (pdf; 1,3 MB, nytt fönster).