Du är här

Svensk fågeltaxerings data exponeras på nätet via nytt datavärdskap

onsdag, april 22, 2020

Svensk fågeltaxering är ett av många nationella och regionala miljöövervakningsprojekt som på Naturvårdsverkets uppdrag samlar in systematiska data över tillståndet i Sveriges naturmiljö. För att garantera god lagring, kvalitet och tillgänglighet på sådana data utser Naturvårdsverket så kallade nationella datavärdar. För merparten av de övervakningsprogram som finns för Sveriges fåglar och fjärilar har Naturvårdsverket utsett Biologiska institutionen vid Lunds universitet som nationell datavärd. I detta arbete är vi på Svensk Fågeltaxering djupt involverade.

På en nyligen lanserad hemsida www.naturdatavardskap.lu.se finns mer information att läsa om detta datavärdskap. Där får man också reda på hur man kan ladda ner data från våra standardrutter respektive data från vårt systerprojekt Svensk Dagfjärilsövervakning. Data från andra delprogram inom Svensk fågeltaxering, samt från andra nationella och regionala miljöövervakningsprojekt kommer efterhand att göras tillgängliga genom detta datavärdskap.