Du är här

Snart dags att räkna Sjöfåglar

onsdag, maj 3, 2017

Inventeringssäsongen är ju i full gång och inom en vecka eller två, beroende på i vilken del av landet man befinner sig, så är det dags för att sätta igång med Sjöfågeltaxeringen 2017.

Inom detta samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening- BirdlifeSverige räknas ca 85 utvalda fågelarter, mestadels sådana vi brukar kalla sjöfåglar, i och i anslutning till allehanda blöta miljöer. Räkningarna sker vid ett tillfälle per år i maj månad. Sjöfågeltaxeringen startades 2015 och går därmed in på sitt tredje år. Ambitionen är att samla in data som på sikt kan användas för att beräkna trender för utvalda arter just i de blöta miljöerna.

Alla tänkbara blöta miljöer är av intresse och vi uppmanar speciellt till räkning från befintliga fågeltorn och observationsplattformar runt om i landet. Därutöver ser vi gärna att vi kan få in uppgifter från både små våtmarker, sjöar (både stora och små sådana) samt kuststräckor.

Mer information om Sjöfågeltaxeringen hittar du här.

I flera landskap finns regionala och lokala samordnare inom de ornitologiska föreningarna. Vänd dig gärna till din regionala eller lokala ornitologiska förening för att få mer information om vad som sker i just ditt landskap eller rapportområde. Om regionala eller lokala samordnare saknas i din del av landet går det utmärkt att vända sig till oss på SFT.