Du är här

Så många protokoll har kommit in

fredag, september 20, 2019

Hanteringen av årets inkommande resultat fortsätter och här ges en kort sammanfattning av vad som hittills kommit in från landets alla fantastiska fågelräknare.

När det gäller standardrutterna har vi fått in protokoll från 448 rutter. Vi har fått besked om att ytterligare ett 50-tal rutter är gjorda, men också att ett 30-tal inbokade rutter inte blev inventerade detta år. Så brukar det vara. För 20-talet inbokade rutter har vi ännu inte fått vare sig resultat eller besked om ifall de blev gjorda eller inte i år. Sammantaget pekar detta mot att det totala antalet inventerade standardrutter 2019 återigen kan landa på en bit över 500 rutter.

Protokoll från 134 av de drygt 160 inbokade nattrutterna har kommit in. Prognosen är att det bör handla om kring 150 inventerade nattrutter under 2019.

Vi har fått in resultat från 177 sommar- och 265 vinterpunktrutter från det senaste året. Detta är siffror som ligger en bit under vad som rapporterats de senaste åren och vi tror att det i båda fallen finns ytterligare resultat som ännu inte skickats in.

Just nu går vi igenom sjöfågelrutterna under häckningstid och dessa får vi återkomma till lite längre fram.

Sammanfattningsvis ser det så här långt bra ut med rapporterandet, men många protokoll återstår att få in. Vet du med dig att du har orapporterade inventeringsresultat från det senaste året så får du hemskt gärna skicka in dessa så snart du har möjlighet. Vi tar också gärna emot besked om ifall en rutt eller flera inte har blivit inventerade. Är du osäker på om du har rapporterat eller inte så är det bara att du frågar oss på: fageltaxering@biol.lu.se