Du är här

Protokoll och europeisk fågelatlas

fredag, augusti 31, 2018

Nu är sommarens inventeringsäsong över och här i Lund är vi fullt sysselsatta med avprickning och sortering av sommarens många hundra inkomna protokoll. Därtill har vi under sommaren varit fullt sysselsatta med EBBA2, den nya europeiska häckfågelatlasen som skall komma ut 2020. För detta ändamål har vi för varje häckande art i Sverige skapat utbredningskartor med skattat antal (0, 1-10, 10-100, 100-1000 par, osv.) för de 234 rutor om ~50 x 50 km som Sverige är indelat i. Ett grannlaga arbete, där vi haft stor nytta av boken Fåglarna i Sverige, häckningsdata inrapporterade till Artportalen, och inte minst, data från standardrutterna. Vad gäller EBBA2 kan man för övrigt gärna gå in och sponsra arbetet genom att skänka 50 Euro och få sitt namn under sin favoritart. Vem vill bli den förste att stötta salskraken, årtan, svarta storken, skärfläckan eller för den delen blåstjärten och isabellstenskvättan? Detta kommer att bli ett fantastiskt bokverk och ett exempel på europeiskt samarbete när det är som bäst.