Du är här

Populär text om fåglar och klimat

tisdag, mars 27, 2018

I senaste numret av Bi-lagan, en tidning som ges ut vid Uppsala universitet med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, finns en populär genomgång av de olika effekter klimatförändringarna har på den svenska fågelfaunan. En PDF av denna och andra publikationer från Svensk Fågeltaxering finns att ladda ner här.