Du är här

Populär översikt om Sveriges fåglar

torsdag, april 12, 2018

I dagarna har vi tillsammans med BirdLife Sverige, ArtDatabanken och fågelstationerna i Ottenby och Falsterbo publicerat en populärvetenskaplig rapport om det aktuella läget för Sveriges fåglar. Förutom att redovisa det kända läget och trenderna för landets ca 250 häckfågelarter, tittar vi i denna premiärupplaga närmare på klimatförändringarnas effekter på fågellivet. Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att vi i ett rullande schema på några år särskilt ska spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna. Rapporten finns att läsa här.