Du är här

Övervakning av nordiska vadare

torsdag, juni 4, 2015

I en färsk nordisk studie presenteras världsunika populationtrender för häckande vadare i Norge, Sverige och Finland. Vadarna (snäppor, beckasiner, spovar mm) är en grupp fåglar som på norra halvklotet framför allt är vanliga i nordliga trakter, på myrar och kalfjäll. Storskalig systematisk övervakning av vadare på dessa nordliga häckningsplatser har hittills saknats, eftersom det rör sig om enorma, ofta otillgängliga områden, med få ornitologer. I Norge, Sverige och Finland finns dock sedan ett decennium heltäckande och landsomfattande övervakningssystem (i Sverige standardrutterna) som nu för första gången (i världen) gör det möjligt att övervaka vadare över stora områden på deras nordliga häckningsplatser. Vad studien visar är att det är stor skillnad mellan arterna i hur det går, allt från en kraftig ökning för större strandpipare till kraftig minskning hos brushane. Fjällpiparen (bilden) verkar ha ökat i antal under perioden 2002-2013.