Du är här

Nya publikationer

torsdag, oktober 19, 2017

 

Två nya publikationer som grundar sig helt eller delvis på arbetet inom Svensk Fågeltaxering finns nu på vår hemsida. Den ena är en utredningsrapport som gjorts på uppdrag från Jordbruksverkets, där vi kommit med förslag på vad som bör göras för att förbättra situationen för våra jordbruksfåglar. Den andra är en kort rapport från en av landets alla fågelinventerare om vikten av, och nöjet med, att inventera fåglar.

I publikationslistan samsas dessa två med många andra rapporter från i år, som visar bredden på verksamheten och på de många olika sätt som fågelinventeringarna gör skillnad. Under 2017 har det publicerats den sedvanliga årsrapporten till Naturvårdsverket och alla inventerare, vetenskapliga analyser som rör skogens fåglar i Sverige, påverkan av Europeisk jordbrukspolitik på jordbruksfåglarna, ett nordeuropeiskt projekt om hur det gått för fåglarna på våra myrar, och mer populära rapporter om rödlistade arter. I alla dessa sammanhang gör Svensk Fågeltaxerings data skillnad.