Du är här

Nya kustfågeltrender presenteras i rapport

fredag, december 21, 2018

Idag blev årsrapporten för vår kustfågelundersökning klar. Kustfåglar räknas årligen sedan 2015 i 200 undersökningsytor (2 x 2 km) representativt spridda över den svenska skärgården. Dessutom räknas också antalet producerade ungar, med fokus på ejder. 

Totalt noterades 97 165 fåglar, det högsta antalet hittills, där de vanligaste arterna var storskarv (14 966 ind), skrattmås (10 875) och silvertärna (8877). Summan på 7483 ejdrar är det lägsta antalet hittills. Den mest spridda av arterna är fiskmås. Årliga populationsindex har beräknats för 47 arter. Av dessa är det sex som uppvisar minskande värden för varje år som gått (t.ex. vigg, drillsnäppa, silltrut och havstrut). Knölsvanen är den enda art som hela tiden ökat i antal. Vad gäller ejdern gick reproduktionen under 2018 bäst i Skåne och Blekinge län, medan antalet registrerade ejderungar var lågt längs östkusten, dock med Södermanlands län som undant. Hallands och Västra Götalands län uppvisar siffror däremellan. Mer detaljer finns att läsa om i rapporten.