Du är här

Nattrutterna - gott om nattskärra och småfläckig sumphöna

onsdag, september 11, 2019

Nu har vi gått igenom de nattruttsprotokoll som kommit in från våren och försommaren. Det verkar ha flutit på såsom planerat. Nytillskottet att vi nu även bokför groddjur på rutternas punkter har fallit väl ut och kommer att ge en hel del intressant information framöver. I stora delar av landet handlar det endast om tre olika arter: vanlig padda, vanlig groda och åkergroda. Dessa är å andra sidan väl spridda och förekommer längs en stor andel av rutterna, i de fall punkter lagts i anslutning till blöta miljöer där arterna leker. Främst i Skåne tillkommer ytterligare arter och i alla fall lövgroda och ätlig groda har bokförts på skånska nattrutter 2019. Nästan alla nattruttsinventerare har hörsammat vår önskan om att bokföra groddjur på sina rutter 2019. Vi hoppas givetvis att alla ska göra så under kommande år.

Uggleåret 2019 verkar inte ha varit något markant toppår i de delar som nattrutterna täcker. Förhoppningar om en rejäl gnagartopp i norr verkar inte ha infriats. Förvisso var aktiviteten god tidigt på säsongen men sedan minskade den förvånande tidigt. Nämnas bör att i mer fjällnära delar av landet, där vi inte har så många nattrutter, så blev 2019 ändå på vissa håll ett bra gnagar- och uggleår. I den södra halvan av landet har goda antal med kattugglor bokförts, troligen med en ökning i index som följd.

Bland andra nattaktiva arter ser det ut att ha varit ännu ett mycket bra år för nattskärra under 2019. Möjligen blir det en ny toppnotering. Rördrom och småfläckig sumphöna har haft ett bra år. Särskilt roligt är detta för den småfläckiga som har haft ett antal svaga år i det senaste och en ordentligt negativ utveckling under de senaste tio åren. Förhållandevis få flodsångare har rapporterats, medan antalet busksångare verkar ha varit helt normalt.

Både lodjur och varg har noterats på nattrutterna i år, i de delar av Mellansverige där förekomsten är som starkast. På fågelsidan sticker en tornuggla på en rutt i sydöstra Sverige i april ut. Högst sannolikt en tillfällig gäst från andra sidan Östersjön.

De av er som ännu inte har rapporterat in era nattresultat får hemskt gärna göra det så snart ni har möjlighet. Tackar på förhand!