Du är här

Nationell kustfågelinventering 2017

fredag, november 24, 2017

Under 2017 genomfördes den tredje inventeringssäsongen inom ramen för den nationella kustfågelövervakningen. Delprogrammet består av 200 rutor om 2 x 2 km. Inte mindre än 197 av de 200 provytorna inventerades under året, vilket är ett fantastiskt bra resultat. Fältarbetet utfördes av 54 inventerare och ett antal båtförare och arbetet koordinerades tillsammans med kustlänens Länsstyrelser och Upplands Ornitologiska Förening. Resultaten från 2017 och en jämförelse med tidigare säsonger finns nu sammanställda i en rapport. Nytt för i år var att räkna antalet ejderungar, vilket gjordes i 8 av de 14 kustlänen.