Du är här

Något om sommarens inventeringar

tisdag, augusti 27, 2019

Årets inventeringar under häckningstid är över sedan ett bra tag tillbaka och resultaten har strömmat in under sommaren. Det verkar som att det mesta har gått bra med årets inventeringar och det har räknats fåglar och däggdjur i ungefär samma goda omfattning som under senare år. På nattrutterna har vi i år för första gången även bokfört de groddjur som hörs, vilket verkar ha fungerat bra. Nästan alla nattruttsinventerare har bokfört groddjur. Den delen kommer onekligen att ge en hel del spännande resultat framöver.

Vi är just nu mitt i processen med att ta hand om alla inkomna protokoll och vi har precis hunnit gå igenom och pricka av alla de ca 400 standardruttsresultaten som hittills kommit in. Ett stort tack till alla er som redan har rapporterat! Rimligen återstår det dock en hel del standardruttsresultat ”ute i stugorna” med tanke på att närmare 550 rutter var inbokade inför säsongen. Vi vill här passa på att vänligt påminna om att du som gjort en eller flera standardrutter under försommaren 2019 och inte redan rapporterat hemskt gärna får göra det så snart du har möjlighet. En påminnelse kommer att skickas ut till er som ännu ej rapporterat med e-post i nästa vecka. Ju tidigare vi får in resultaten, desto tidigare kan vi komma igång med de intressanta analyserna av hur det går för landets fåglar.

Från den gångna standardruttssäsongen finns en del trender som vi tycker oss ha noterat i de resultat som hittills kommit in. Det ser ut som att den allmänt omvittnade goda häckningsframgången hos skogshöns 2018 också kommer att avspegla sig i höga index, i alla fall för tjäderns del 2019. På många rutter, främst i delar av norra Sverige har det setts mycket goda antal med tjädrar. Det återstår att se om det blir en ny toppnotering 2019, men att det kommer att bli ett förhållandevis högt index står redan klart. Möjligen har sommaren också gett ett lite högre antal med dalripor än vad vi (tyvärr) fått vänja oss vid under senare år.

Det har varit gott om gnagare i delar av landet och i vissa områden verkar gnagarna ha kraschat under säsongen. I vilket fall, det sågs en del hökugglor och jordugglor på rutterna och andra gnagarätande arter har noterats i hyfsade antal.

Annat vi har sett i protokollen är att tallbit och bändelkorsnäbb setts på fler rutter och med fler individer än under de flesta år. Det verkar också som om sidensvansar har häckat över en ganska stor del av norra Sverige. Åt andra hållet så har tyvärr väldigt få ortolansparvar bokförts. Arten har setts även 2019, men inte mer än på någon enstaka standardrutt.

När det gäller mer speciella arter och iakttagelser på årets rutter så här långt så märks de första ägretthägrarna på standardrutter hittills. Gissningsvis det näst högsta antalet brandkronade kungsfåglar så här långt, ånyo med fynd även i Mellansverige. En häckning av brunglada hittades längs en standardrutt i södra Sverige och i Västerbottens län sågs en järvhona med två ungar på en rutt. Standardrutterna bjuder onekligen på både det ena och det andra i vår fantastiska natur.