Du är här

Inventeringssäsongen i full gång

tisdag, maj 2, 2017

Inom Svensk Fågeltaxering pågår det standardiserade räkningar av Sveriges fåglar under snart sagt hela året. I mars gjordes de sista vinterfågelräkningarna för säsongen, samtidigt som nattrutterna drog igång. Det har nu räknats på nätterna både i mars och i april. Ugglesituationen verkar ovanligt splittrad i år, men tendensen är att det varit bäst i de geografiskt centrala delarna av Sverige. Nu pågår bokningen av standardrutterna för fullt och i alla fall södra Sverige börjar fyllas upp. Men det finns fortfarande obokade rutter som vi gärna tar emot inventerare till! Standardrutterna i Sydsverige börjar inventeras i andra halvan av maj. Dessutom har de första sommarpunktrutterna för året redan gjorts, även om de flesta görs i andra halvan av maj och första halvan av juni. Att göra en punktrutt är ett enkelt sätt att medverka till fågelövervakningen! Alla kunniga ornitologer i Sverige är välkomna att vara med i våra olika program, så hör av er om ni är intresserade!