Du är här

Inventering av sjöfåglar höst och vinter - nu del av Svensk Fågeltaxering

fredag, mars 29, 2019

Inom den nationella miljöövervakningen ingår inventering av övervintrande sjöfåglar, den s.k. midvinterinventeringen. Midvinterinventeringen utgör även del av de internationella sjöfågelinventeringarna som koordineras av Wetlands International. I Sverige har denna inventering pågått sedan 1967. I samma inventeringssystem räknas sedan 1973 även rastande sjöfåglar i september. Inventeringarna har alltsedan starten koordinerats av Leif Nilsson på Lunds universitet, men sedan januari 2019 ligger de två inventeringarna under Svensk Fågeltaxerings paraply. Denna förändring är framförallt av formell karaktär, inventeringsmetodik, rapporteringsrutiner etc. påverkas inte av detta. Förändringen påverkar heller inte detta delprograms nuvarande hemsida som hittas här. Kortfattad information om midvinter- och septemberinventeringen hittas även här.