Du är här

Intressant om hörsel och fågelskådning

torsdag, maj 3, 2018

I senaste numret av BirdLife Sveriges tidskrift Vår Fågelvärld finns en mycket intressant uppsats om vår hörsel. Den behandlar inte minst vilka hjälpmedel som finns till buds för den som inte hör bra. Där finns mycket spännande (och en del förvånande) uppgifter om svenskarnas och deras hörsel. Uppenbarligen går det att förbättra sin hörsel påtagligt, något som till exempel kan förlänga hur länge man kan inventera fåglar med gott resultat. Betydelsen av ålder och indirekt hörsel behandlas i senaste årsrapporten från Svensk fågeltaxering.