Du är här

Gör en vinterfågelrutt!

tisdag, december 11, 2018

Vinterfågelräkningen har pågått oavbrutet i Svensk Fågeltaxerings regi sedan vintern 1975/76. Målet är att följa de svenska vinterfågelpopulationernas storlek - för att följa hur det går för stannfåglarna (många ses lättare på vintern) och för att följa ifall de övervintrande flyttfåglarna blir fler eller färre. Kanske som en effekt av det förändrade klimatet. Den 44 vintersäsongen är påbörjad i och med de inventeringar som gjorts i oktober och november. Du som ännu inte vinterinventerat är hjärtligt välkommen att vara med!

Vinterfågelräkningen bygger på att man under några timmar en vinterdag går, cyklar, skidar eller kör bil en runda i sina hemmatrakter, eller på en plats man av andra anledningar besöker regelbundet denna tid. Inventeraren väljer själv ut 20 punkter i terrängen, med minst 300 m mellan punkterna i sluten skog och minst 500 m i öppen mark. På varje punkt räknas alla fåglar som hörs och ses under exakt fem minuter per punkt. Mer detaljerad information finns här. Vinterfågelräkningens huvudsakliga räkningsperiod (period 3) pågår runt jul och nyår, mer specifikt 19 december – 8 januari. Detta är en period när många fågelintresserade har en stund över för att bidra till den svenska fågelövervakningen. Varför inte starta en tradition att räkna fåglar på juldagens morgon? Eller varför inte räkna någon av de första dagarna i januari som ett utmärkt sätt att påbörja sin årslista på? Gör slag i saken och börja en vinterfågelrutt – du kommer inte bli besviken. Varje fågel räknas – i ordets alla bemärkelser!

Om du vill veta hur antalen domherrar, gråsiskor, rödhakar och många fler har ändrats i Sverige de senaste 42 åren, titta då in här.

Lycka till med din vinterinventering och behöver du hjälp på traven så hör gärna av dig till oss - vi hjälper dig över tröskeln!