Du är här

Fjällens fåglar minskar i antal

måndag, december 2, 2013

En uppsats om populationsutvecklingen hos fåglarna i den skandinaviska fjällkedjan har idag publicerats elektroniskt i tidskriften Journal of Avian Biology. Studien är gjord av finska, norska och svenska forskare och bygger på fågelövervakningsdata från 260 lokaler i hela fjällkedjan, från sydvästra Norge till norra Finland. Från Sverige ingår data från de 104 standardrutter som ligger i fjällen. Under 2000-talet har nio av de 14 vanligaste arterna minskat i antal och ingen art har ökat. Orsakerna bakom minskningarna är inte belagda, men perioden 2002-2012 kännetecknades av ovanligt varma och blöta somrar i fjällen. Ett varmare klimat har förutspåtts vara negativt för fjällens fåglar.