Du är här

Fågeltrender i Västmanlands län

torsdag, december 20, 2018

En rapport från Länsstyrelsen om fågeltrender i Västmanlands län har just publicerats. Det är fågeltrender för perioden 1998-2016 som analyserats, baserat på 18 standardrutter och 14 punktrutter. Populationstrender för mer än 100 arter har beräknats, likaså genomsnittliga trender för grupper av arter typiska för olika naturmiljöer. Hur det gått för fåglarna i Västmanland kan du läsa om här.